Նորություններ

Տեղեկացնում ենք, որ սկսվել է ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Կաճառ» գիտական պարբերականի 2024թ. առաջին համարի հոդվածների հավաքագրման գործընթացը
Հղումներ


 


 


 

 

Գործընկերներ


 • Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
 • Մեխանիկայի ինստիտուտ
 • Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
 • Ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի բաժանմունք
 • Բյուրականի աստղաֆիզիկական աստղադիտարան
 • Ռադիոֆիզիկայի և Էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ
 • Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ
 • Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ
 • Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն
 • Հր. Բունիաթյանի անվ. կենսաքիմիայի ինստիտուտ
 • Բուսաբանության ինստիտուտ
 • ՀՀ ԳԱԱ "Հայկենսատեխնոլոգիա" գիտաարտադրական կենտրոն
 • "Հայկենսատեխնոլոգիա" գիտաարտադրական կենտրոնի “Կենսատեխնոլոգիայի ինստիտուտ” հիմնարկ
 • "Հայկենսատեխնոլոգիա" գիտաարտադրական կենտրոնի “Միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտ” հիմնարկ
 • "Հայկենսատեխնոլոգիա" գիտաարտադրական կենտրոնի “Մանրէների ավանդադրման կենտրոն” հիմնարկ
 • Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
 • Լ.Օրբելու անվ. Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
 • Կենդանաբանության և Հիդրոէկոլոգիայի Գիտական Կենտրոն
 • Քիմիական և երկրի մասին գիտությունների բաժանմունք
 • Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
 • Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի Լ.Մնջոյանի անվ. Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ
 • Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի
 • Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ
 • Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի Մոլեկուլի կառույցի ուսումնասիրությունների կենտրոն
 • Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
 • Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
 • ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվ. Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ
 • Պատմության ինստիտուտ
 • Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
 • Մ.Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստիտուտ
 • Հնագիտության և ագգագրության ինստիտուտ
 • Արևելագիտության ինստիտուտ
 • Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
 • Մ.Աբեղյանի անվ. գրականության ինստիտուտ
 • Արվեստի ինստիտուտ
 • Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ
 • Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն
 • Միդլսեքս համալսարան (Լոնդոն)
 • Աբերդենի համալսարանը (Շոտլանդիա)
 • Բարսելոնի համալսարան (Իսպանիա)
 • Պարմաի համալսարան (Իտալիա)
 • Ռեզեկնեի համալսարան (Լատվիա)