Խմբագրակազմ


 

Խմբագրական խորհրդի նախագահ՝  Ալբերտ Սարգսյան
                                                                     
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր,
                                                                  պրոֆեսոր

Գլխավոր խմբագիր՝                                Նաիրա Հակոբյան
                                                                       
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Պատասխանատու քարտուղար՝          Նարինե Վարդանյան
                                                                       
բանասիրական  գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ՝

Ալբերտ Կիրակոսյան –
ԳԱԱ թղթ. անդամ, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Մանուկ Հարությունյան – փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ռուբեն Նաղդյան – հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Կարեն Խաչատրյան պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Հայկ Պետրոսյան – մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Վարդան Դևրիկյան – բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Աստղիկ Փեփոյան -  կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Արմեն Սահակյան – սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Նաիրա Այվազյան – կենսաբանական գիտությունների դոկտոր

Դավիթ Պիպոյան սննդագիտության դոկտոր (Իտալիա)

Տիգրան Զարգարյան – տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գոհար Գրիգորյան – բանսաիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Կարեն Սարգսյան – տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Մարիաննա Ավետիսյան - հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Կարինե Ավետիսյան -  քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Լիլիթ Սահակյան -  աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու

Լիլիթ  Ղազանչյան  – իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Հրաչյա  Ասցատրյան – տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

Մելինե Սարգսյան