Տեղեկատվություն խմբագրակազմի անդամների վերաբերյալ


 

Անուն ազգանուն, գիտական աստիճան/կոչում Էլ․ փոստ Հեռախոս
Ալբերտ Սարգսյան, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր alsar@sci.am 010 568068
Նաիրա Հակոբյան, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր nhakobyan@mail.ru 060 623520 (303)
Նարինե Վարդանյան, բանասիրական  գիտությունների թեկնածու, դոցենտ narine.vardanyan@isec.am
narine_vard@yahoo.com
060 623599
Ալբերտ Կիրակոսյան, ԳԱԱ թղթ. անդամ, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր kirakosyan@ysu.am  
Մանուկ Հարությունյան, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր mharut@mail.ru 010 568068
Ռուբեն Նաղդյան, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր r.nagdyan@mail.ru 060 623597
Կարեն Խաչատրյան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր history@sci.am 010 581913
Հայկ Պետրոսյան, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր hahapet@rambler.ru 060 623597
Վարդան Դևրիկյան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր litinstitut@arm.com
devrikyan@yahoo.com
010 563254
Աստղիկ Փեփոյան,  կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր apepoyan@gmail.com  
Արմեն Սահակյան, սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր sahakian2004@mail.ru  
Նաիրա Այվազյան, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր physiol@neuroscience.am 010 272247
Դավիթ Պիպոյան, սննդագիտության դոկտոր (Իտալիա) dpipoyan@yahoo.com 010 572924
Տիգրան Զարգարյան, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ tigran@flib.sci.am 010 567589
Գոհար Գրիգորյան, բանսաիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ gohargrigoryan2011@yandex.ru 060 623600
Կարեն Սարգսյան, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ kssargsyan@yahoo.com  
Մարիաննա Ավետիսյան, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ mariana_avetisyan@yahoo.com  
Կարինե Ավետիսյան,  քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Karine-avetisyan55@rambler.ru  
Լիլիթ Սահակյան,  աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու svlilit@yahoo.com 010 572974
Լիլիթ  Ղազանչյան, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու lilit_law@mail.ru 010 530571
Հրաչյա  Ասցատրյան, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու hrach@sci.am  
Մելինե Սարգսյան meline.sargsyan@isec.am 060 623601