Նորություններ

Ընդունվում են հոդվածներ «Կաճառ» գիտական տարեգրքի 2017 թվականի համարում հրատարակելու նպատակով:
Հղումներ


 


 


 

 

Խորագրեր


 • ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
 • ՖԻԶԻԿԱ, ՔԻՄԻԱ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 • ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
 • ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 • ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ
 • ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
 • ՊԱՄՈՒԹՅՈՒՆ
 • ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
 • ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
 • ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ